Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka

Podstawowym przepisem regulującym ewentualny obowiązek alimentacyjny między małżonkami rozwiedzionymi jest art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W myśl tego przepisu, ten z małżonków, który nie ponosi – w świetle treści wyroku Sądu w sprawie rozwodowej – winy wyłącznej za rozkład pożycia, a znajduje się w niedostatku może starać się o alimenty od drugiego małżonka na swoje utrzymanie.
Podstawowym kryterium w takich sytuacjach jest zbadanie przez Sąd czy małżonek żądający alimentów od byłego małżonka pozostaje w niedostatku, a nadto ustalenie jego usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości zarobkowych i majątkowych małonka zobowiązanego.

Samo pojęcie niedostatku zinterpretował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2000 r. (I CKN 226/00) wskazując, iż w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, lecz także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.
Tym samym można uznać, że w w niedostatku znajduje się osoba, która własnymi siłami nie ma możliwości zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w określonej części.

Przyczynami niedostatku uzasadniającymi żadanie alimentów, w sprawach między osobami rozwiedzionymi, w przeważającej mierze są zazwyczaj: brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej wskutek spoczywającego na rozwiedzionym małżonku obowiązku opieki i wychowania dzieci, stan zdrowia czy brak kwalifikacji zawodowych. Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie, gdy w czasie trwania małżeństwa podział ról między małżonkami był taki, że jedno z małżonków zajmowało się gospodarstwem domowym i opieką nad dziećmi, świadomie rezygnując ze zdobywania zawodu, kwalifikacji itp.

Warto jednak pamiętać, że jeśli alimentów dochodzi małżonek, który – przy uwzględnieniu jego wieku, możliwości i stosunków rodzinnych – jest zdolny do podjęcia nauki niezbędnej do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych, to ewentualne zasądzone przez Sąd świadczenie alimentacyjne winno mu przysługiwać wyłącznie do czasu uzyskania takich kwalifikacji.

Jeśli chodzi o kryterium usprawiedliwionych potrzeb, to w skrócie można je określić jako potrzeby dotyczące mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp.

Te elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, w konkretnym przypadku mogą rzecz jasna byś określone w odmiennych wysokościach pieniężnych, chodzi bowiem o stworzenie uprawnionemu małżonkowi normalnych warunków do życia, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i innym okolicznościom konkretnej sprawy, jeżeli uprawniony nie może zaspokoić tych potrzeb własnymi siłami.

Z kolei przy ustalaniu przez Sąd możliwości zarobkowych zobowiązanego małżonka uwzględnia się w szczególności wynagrodzenie wraz z uzupełniającymi je składnikami, jak premie oraz różnego rodzaju dodatki.
Zaś przy ustalaniu przez Sąd możliwości majątkowych zobowiązanego małżonka należy uwzględnić zwłaszcza dochody, jakie może on osiągać ze swojego majątku, jeśli takowy w ogóle posiada np. w postaci czynsz za najem lokalu, odsetki z kapitału itp.

One thought on “Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka”

  1. Jestem po rozwodzie 2007 r z wyłącznej winy męza.Stracilam mieszkanie nasze wspolne .On otrzymal w zamian wlasne 48m , ja za cene niemieszkania razem zostalam bezdomna. obecnie od prezydenta otrzymalam w TBS.Powodem byla tragiczna sytuacja , a wiec tocząca sie do 2013 spr karna za znecanie sie nad rodziną , za ktory otrzymał wyrok skazujący.Obecnie mam trudną sytiuację materialną.Zaciagnęlam kredyt aby splacic limity i kredyty z czasow malzeństwa.Maz wyrazał na nie zgode a pożyczkobiorcą byłam ja. ostatni limit spłacilam kredytem w 2013r.Były one na splatę adaptacji wspolnego mieszkania i na czynsze.Dzialalnosc gospodarcza moja nie przynisila dochodow a mąz nie dawał na utrzymanie. Musialam sobie radzić .Jak to udowodnic.Obecnie po splacie zobowiazan zostaje mi 0 na utrzymanie.Syn otrzymuje 500 zl alimentów- studiuje.Czy mam jeszcze szansę na alimenty , terminy- czy i jakich odszkodowań i zwrotow mogę ządać od byłego męża .Nie stac mnie na adwokata. Jestem bezradna.Gdzie mam szukać odpowiedzi i pomocy.
    z poważaniem. maria

Leave a Reply

Your email address will not be published.