Category Archives: zdrowie

Od 2013 r. do lekarza zarejestrujemy się po podaniu PESELu

1 stycznia 2013 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające pacjentom rejestrację do lekarza na podstawie podanego numeru PESEL.
Takie udogodnienie będzie możliwe dzięki utworzeniu Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, w którym lekarz zweryfikuje czy pacjent dysponuje aktualnym ubezpieczeniem w NFZ.

Dotychczasowe sposoby umożliwiające ustalenie czy pacjent ma aktualne ubezpieczenie, w szczególności na podstawie druku ZUS RMUA czy teź legitymacji emeryta/rencisty pozostają bez zmian.
Nowe regulacje dają również pacjentom – w nagłych wypadkach – możliwość złożenia oświadczenia, że jest osobą ubepieczoną, natomiast dokument będzie można dostarczyć później.
Pacjent składający fałszywe oświadczenie w zakresie posiadanego ubezpieczenia zostanie obciążony kosztami udzielonego mu świadczenia lekarskiego, zaś NFZ na podstawie nowych przepisów został wyposażony w procedury pozwalające na sprawne egzekwowanie należnych mu od nierzetelnych pacjentów kosztów świadczeń w drodze egzekucji.

Jednocześnie NFZ nie odmówi rozliczenia (zapłaty za wykonane przez lekarza świadcenie), jeśli lekarz lub placówka zdrowotna udzieli świadczenia, które zostało potwierdzone, ale okaże się, że pacjent nie był ubezpieczony.
Ten ostatni aspekt był szczególnie istotny dla środowiska lekarskiego, które protestowało przeciwko próbom nakładania na lekarzy odpowiedzialności finansowej za ewentualne niedopełnienie przez pacjentów obowiązków ubezpieczeniowych.