Okres gwarancji – rok jak w umowie, czy dwa jak w Unii?

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na pytanie, dlaczego dla towaru jaki kupił nabywca, okres gwarancji podany w karcie gwarancyjnej, wynosi tylko rok, jeśli według przepisów unijnych okres gwarancji musi wynosić co najmniej 2 lata?

RPO odpowiada:

Po pierwsze należy odróżnić gwarancję od roszczeń konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w sprzedaży konsumenckiej, obowiązuje dwuletni termin dotyczący odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Ten podstawowy zakres odpowiedzialności może być uzupełniony udzieleniem gwarancji. Udzielenie gwarancji jest jednakże fakultatywne i następuje niezależnie od wyżej wymienionej odpowiedzialności sprzedawcy, a wspomniany termin nie ma tu zastosowania.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.