Trybunał Konstytucyjny – mieszkania spółdzielcze za półdarmo się należą.

Według rozstrzygnięcia Trynunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2012 r. spół­dziel­nie mieszkaniowe mają odsprzedawać najemcom dawne mieszkania zak­ła­do­we za półdarmo. Taka transakcja jest zgodna z konstytucją.

W minionych latach spółdzielnie przejmowały od przedsiębiorstw państwowych będących w upadłości lokale mieszkalne. Ich najemcy na mocy ustawy otrzymali prawo ubiegania się o przejęcie ich na własność poniżej wartości rynkowej. Mieli tylko spłacić zaległe opłaty i pokryć zwaloryzowany wkład budowlany.
Pytanie zainicjowane do Trybunału dotyczyło przypadku spółdzielni, która żądała za mieszkanie 21 tys. zł, a sąd rejonowy orzekł, że dotyczczasowy najemca powinien zapłacić nie więcej niż 920 zł. Spółdzielnia uznała tę cenę za rażąco zaniżoną, a przymus przewłaszczenia zaskarżyła jako naruszający konstytucyjne prawo własności i swobody dysponowania własnym mieniem. Pogląd ten podzielał Sejm i – częściowo – prokurator generalny.

Sędziowie trybunału uznali jednak, że ze względu na szczególną sytuację najemców mieszkań zakładowych, którzy nierzadko osobistą pracą przyczynili się do ich powstania, ten przywilej im się należy.
Źródło: www.trybunal.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.