Zapowiadane przez rząd zmiany odnośnie handlu internetowego.

Klienci internetowi będą bezpieczniejsi. Według rządowych zapowiedzi sprzedawcy będą zobowiązani do podawania danych potrzebnych do nawiązania szybkiego kontaktu, będą też musieli zapewnić klientom możliwość weryfikacji poprawności informacji podanych podczas składania zamówienia, a także dokonać ich korekty przed ostatecznym wysłaniem.

To założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które 7 czerwca 2011 r. przyjął Rząd. Propozycję zmian przedłożył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Nowe obowiązki będą dotyczyły przedsiębiorców prowadzących handel w internecie i pozwolą klientom kontrolować proces składania zamówienia. Rząd planuje też wprowadzić przepisy obejmujące reklamę internetową zawodu regulowanego, a przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne, będą doprecyzowane.

Możliwość weryfikacji i ułatwiony kontakt ze sprzedwcą
w założeniach wprowadzono zapis już dziś powszechnie stosowany, a dodatkowo zabezpieczający klientów. Będą mieli oni możliwość sprawdzenia, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a w razie potrzeby można będzie dokonać korekty przed ostatecznym wysłaniem.

Poza tym nakłada się na przedsiębiorców świadczących usługi w internecie obowiązek podawania danych umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu np. numer telefonu firmy lub formularza on-line, który daje możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na wskazany adres poczty internetowej. Dziś sprzedający podają najczęściej tylko adres e-mail, co w praktyce oznacza długi czas oczekiwania odpowiedzi na zadane pytanie.

Wprowadzono także zalecenie, aby przystosować witryny sieciowe do obsługi przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niewidome i słabowidzące.

Sposób na niechciane sms-y
Rząd w projektowanej Ustawie zapowiada długo oczekiwane zmiany w zakresie tzw. informacji handlowej. Nowe przepisy uregulują kwestie wiadomości e-mail, sms czy mms, na które odbiorca nie wyrażał jasnej zgody. Klient otrzymujący tą drogą informację handlową uzyska jednocześnie dane o firmie, która bezpośrednio te informacje rozpowszechnia. Dziś rzeczywisty nadawca takiej informacji – czyli reklamy – „chowa się” za plecami firmy, która tylko wysyła wiadomości. w tej regulacji będzie chodziło np. o te sytuacje, kiedy jeden usługodawca promuje się poprzez konkursy czy loterie, a te organizowane są przez inny podmiot, który własną nazwą firmuje imprezę przez wysyłkę informacji handlowej zachęcającej do wzięcia udziału w konkursie.
Długo oczekiwaną zmianą będzie też regulacja prawna, która zobowiąże firmę wysyłającą taki spam do poinformowania klienta, w jaki sposób odmówić dalszego otrzymywania niechcianych wiadomości. Obecnie klient nie ma realnej szansy na wyrażenie swojego sprzeciwu względem uporczywie wysyłanych e-maili, smsów lub mmsów.

Dane osobowe chronione blokadą dostępu
w omawianym projekcie uwzględniono konieczność uporządkowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez wyłączenie odpowiedzialności pośredników w przekazywaniu danych. Odnosi się to do wyszukiwarek internetowych i innych stron dających możliwość dostępu do tych danych.
Zakłada się dodatkowo regulację procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Ma powstać szybki mechanizm umożliwiający uprawnionemu bądź usługodawcy obrony swych praw, przed rozpoczęciem drogi sądowej.

Informacje w punkcie kontaktowym
Dla realizacji zapisów Ustawy Rząd proponuje, by Minister Gospodarki prowadził lub organizował w inny sposób punkty kontaktowe dla usługodawców i usługobiorców. Ich zadaniem byłoby udzielanie np. ogólnych informacji na temat praw i obowiązków, procedur reklamacyjnych, sposobu naprawiania szkody w przypadku sporów. Mają też wskazać, gdzie można się udać, by otrzymać dalsze informacje lub praktyczną pomoc. Minister byłby zobowiązany zapewnić środki finansowe na realizację tych zadań.

Źródło: www.premier.gov.pl.