Senatorowie poparli całkowity zakaz alkoholu na stadionach piłkarskich.

Senat wykreślił przyjęty przez Sejm przepis, który dopuszczał możliwość podawania niskoprocentowych alkoholi na meczach. Piwa nie będzie można wypić też w wyznaczonych na ten cel miejscach w obrębie stadionu. Sądy stadionowe i monitoring kibiców pozostały w projekcie ustawy.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która będzie obejmowała również mecze w ramach turnieju Euro 2012, ma trzy podtsawowe cele: uregulowanie elektronicznego monitoringuchuliganów, sądzenia ich na stadionach oraz spożywania alkoholu na meczach.

Senat podczas piątkowego posiedzenia wykreślił przyjęty przez Sejm przepis, który umożliwiał podawanie niskoprocentowych alkoholi na meczach. w rezultacie kibice nie będą pić piwa nie tylko na trybunach, ale też w wyznaczonych do tego specjalnie miejscach na stadionie.
Senat nie zmienił zapisów wprowadzających dozór elektroniczny chuliganów stadionowych.
Nie zmieniono zapisów dotyczących rozprawy odmiejscowionej, która uwzględnia możliwość osądzenia jeszcze na stadionie, w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie z sędzią przebywającym w tym momencie w sali rozpraw.
Nowela da wojewodzie uprawnienia do przerwania imprezy masowej.

Nowelizowana ustawa wprowadza kary za prowokowanie kibiców do działań potencjalnie niebezpiecznych. Zasłonięcie twarzy na meczu będzie groziło aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną nie niższą niż 2 tys. zł. Posiadanie niebezpiecznych narzędzi (noże, maczety) np. w drodze na mecz może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności albo 3 tys. zł grzywny. Odpowiedzialność karną poniosą także osoby, które podejmą próbę wdarcia się na teren imprezy.

Nowe przepisy mają obowiązywać już przed i podczas Euro 2012. 31 Będą obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia, czyli prawdopodobnie już w trakcie nowego sezonu ligowego ekstraklasy.