Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna liberalizację rynku gazu

2 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, który modyfikuje system obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w Polsce.

Projekt wprowadza możliwość utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w magazynach znajdujących się poza Polską pod warunkiem gwarancji dostarczenia tych zapasów do polskiego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ciągu 40 dni.

Z 50 do 100 mln m3 zwiększono limit rocznego przywozu gazu uprawniającego do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego.

Obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego zostaje ograniczony wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych pełniących funkcję pośrednią między się przywozem tego surowca, a dalszą jego odsprzedażą odbiorcom w Polsce. o zwolnienie z tego obowiązku mogłyby się ubiegać przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają taką działalność na polskim rynku.

– Nasze propozycje mają ułatwić nowym przedsiębiorstwom wejście na polski rynek gazu ziemnego oraz zmniejszyć obowiązki firm już na nim działającym – mówi wicepremier Waldemar Pawlak.

Źródło: www.mg.gov.pl