Podwyżka becikowego wraz z ograniczeniem osób uprawnionych do uzyskania tej zapomogi

Z dniem 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała jedynie rodzinom, w których dochód na osobę nie przekroczy 1.922 zł na osobę.
Tak zakłada uchwalona przez posłów 14 września br. nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Osoby ubiegające się o becikowe będą musiały, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, złożyć także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Natomiast wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata.
Wysokość tego świadczenia ma wynieść 1.200 zł (obecnie 1.000 zł).
Źródło: www.sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.