Kodeks postępowania cywilnego: zabezpieczenie w papierach wartościowych

Jeśli w postępowaniu egzekucyjnym zamierza się dokonać zabezpieczenia papie­rów wartościowych mających formę dokumentu, należy złożyć je ko­mor­ni­kowi.

Komornik zobowiązany jest sporządzić protokół z tej czynności, po czym składa jego odpis wraz z przedmiotowymi dokumentami w banku. Protokół musi zawierać między innymi dane identyfikujące konkretne papiery wartościowe. Komornik musi następnie zawiadomić wys­taw­cę, emitenta, remitenta oraz trasata o przy­ję­ciu zabezpieczenia i wskazać miejsce zło­że­nia papierów wartościowych.

Komornik zabezpieczając dokumenty, składa dyspozycję bezterminowej blokady określonych papierów wartościowych zapisanych na rachunku dającym zabezpieczenie i wskazuje cel, którego realizacji służy ta dyspozycja. Podmiot prowadzący rachunek wydaje zaświadczenie o ustanowieniu na nim blokady i przedkłada je komornikowi.

Zniesienie blokady następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, który wydaje je po wysłuchaniu osób zainteresowanych. Dający zabezpieczenie składa dyspozycję, do której dołącza odpis postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Regulacje powyższe wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w pos­tępo­waniu egzekucyjnym (Dz. U. 2012 poz. 640), które opublikowano 8 czerwca 2012 r.

O umorzonym postępowaniu egzekucyjnym – czytaj tutaj.