“Rozwój sektora e-usług na świecie” – raport 2012

PARP – czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – opublikowała raport kompleksowo przedstawiający aktualny stan e-biznesu. Opisano w nim aktywności użytkowników internetu w Polsce i na świecie i wskazano dziedziny niszowe, których rozwój może przynieść dochody w perspektywie najbliższych lat.
Autorami publikacji pt. „Rozwój sektora e-usług na świecie” są pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania. Jest to już drugie takie opracowanie, poprzednie wykonano w 2010 r. Całość dostępna jest na portalu www.web.gov.pl

Jest jasne, że – niezależnie od branży – rynek usług elektronicznych rozwija się dynamicznie i coraz bardziej wypiera usługi tradycyjne, gdyż internet zapewnia wygodny, stały dostęp przy niewielkich kosztach. Dodatkowo wysoka konkurencja sprawia, że dostawcy e-usług starają się, by użytkownik dostał produkt jak najprostszy i jak najszybciej. Ze względu nas swoją specyfikę e-usługi są w dodatku nastawione na społeczność, oryginalność i indywidualizm. Już teraz można na przykład „rozmawiać” z komputerowym asystentem i ta forma komunikacji może jednak w przyszłości zdominować wszystkie urządzenia.

Oferowane rozwiązania webowe likwidują problemy związane ze współpracą różnych systemów, a niezależnie od miejsca i kanału komunikacji oferują dostęp do danych – na przykład przez coraz bardziej popularne smartfony. Pojawienie się kolejnych urządzeń może odmienić rynek usług elektronicznych, a nawet sposób życia społeczeństw.

Najważniejszą częścią dwustu stronicowego raportu jest “Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną”, który zawiera charakterystykę e-usług w podziale na poszczególne obszary tematyczne.
Przykładowo: podrozdział „Raporty i analizy” opisuje programy przydatne przedsiębiorcom, którzy cześć swojej aktywności przenieśli do Internetu – są tam wskazówki, w jaki sposób powinni planować akcje reklamowe itp. Podrozdział „Organizacja i zarządzanie” zawiera opisy programów pomocnych przy organizacji czasu (jak kalendarze., programy zarządzające pracą firmy; cytat: „Zarządzanie czasem w oparciu o e-usługi umożliwiło zmianę podejścia do organizacji zadań, które dziś mogą być realizowane zdalnie. Nie trzeba bowiem spotykać się fizycznie, by omówić lub wykreować nowy pomysł. W każdej chwili można uzyskać wiedzę na temat zadań do realizacji lub harmonogramu podjętych prac. Mimo coraz większej popularyzacji tego typu usług nadal są one niszowe i skierowane do konkretnych grup użytkowników Internetu. Wynika to z obawy przed wprowadzaniem treści i pomysłów do międzynarodowej sieci i niekontrolowane dzielenie się swoją wiedzą.”

W “Katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną” opisano też tendencje rozwojowe w taki sposób, który umożliwia odbiorcy łatwe zapoznanie się ze specyfiką danej usługi elektronicznej oraz dokonywanie porównań pomiędzy nimi.

Końcowa cześć raportu na temat, e-usług obejmuje opis usług niszowych w Polsce i na świecie oraz przedstawia perspektywę ich rozwoju w najbliższych latach. Całość zamyka rozdział podsumowujący, zawierający wnioski i rekomendacje.

Raport 2012 może być szczególnie pomocny dla osób zainteresowanych tym, jakie są możliwości wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (POIG 8.1 – działania wdrażanego przez PARP).