Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzenia, czy cudzoziemiec, którego przyjmują do pracy, jest w Polsce legalnie.

Pracodawca, który zamierza przyjąć do pracy cudzoziemca, musi najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Jeśli zatrudni osobę przebywającą w Polsce nielegalnie, będzie narażony na grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo może odczuć sankcje w postaci pozbawienia możliwości wnioskowania o dofi­nan­sowania unijne, obowiązku zwrotu pomocy czy wykluczenia z postępowań na za­mówie­nie publiczne.
Nowe regulacje przewiduje ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769). Została opublikowana 6 lipca 2012 r. Akt wejdzie w życie 21 lipca 2012 r.

O tym, ile zarabiać musi wykwalifikowany cudzoziemiec, czytaj tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.